CREATIEF

Sorg neemt afstand van de dagelijkse praktijk. Vormt een beeld van de toekomst en concentreert zich op hoofdlijnen.

Kenmerken:

• Herkent in gebeurtenissen patronen, ziet verbanden en vooral ook verschillen tussen wat er op dit moment gebeurt en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan • Wijst op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn • Legt meer het accent bij de toekomstige mogelijkheden dan bij de problemen van vandaag • Komt met aantrekkelijke en praktische strategische voorstellen • Neemt afstand van dagelijkse problematiek, geeft de grote lijnen aan • Heeft goed zicht op trends zoals ontwikkelingen in het beroep en op de arbeidsmarkt en ziet de consequenties daarvan voor het werk en voor de organisatie.

OPLOSSINGEN

Sorg komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.

Kenmerken:

• Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen • Pakt vlug de kern van een zaak op • Stelt bestaande procedures ter discussie, komt met slimme alternatieven • Past bestaande concepten toe in andere dan daarvoor gebruikelijke situaties • Komt snel met nieuwe gezichtspunten, ideeën, oplossingen. • Kijkt over de grenzen van eigen beroep en organisatie • Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak
• Brengt veel ideeën in bij het brainstormen • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor vertrouwde instrumenten • Past oplossingsmethoden toe uit andere werkterreinen• Heeft oog voor vormgeving en stijl.

Durf & Energie99%
Besluitvaardigheid90%
Integriteit95%
Inlevingsvermogen85%
Communicatie80%
Interieur inrichting80%
Adobe Illustrator60%
Huisstijl ontwerpen80%
Adobe Photoshop95%
Copyright © 2019 Sorg Mom. All rights reserved.