Management
Motivator, Sorg M.O.M. is in staat om voldoende bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan anderen om organisatiedoelen te kunnen bereiken. Lees meer…
PLANNEN & ORGANISEREN
Sorg M.O.M. organiseert op effectieve wijze, stelt doelen en prioriteiten.  Plant daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen in om de gestelde doelen te bereiken. Lees meer..
FLEXIBILITEIT
Sorg M.O.M.  is uiterst flexibel en kan zich gemakkelijk aan passen aan veranderde omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen. Lees meer…
FOTOGRAFIE
Passie voor natuur & mens, een uit de hand gelopen hobby. Fotograferen van interieurs, design, fashion, gebouwen, producten en nog veel meer. Bekijk hier mijn werk…
visie
Sorg M.O.M. neemt afstand van de dagelijkse praktijk. Vormt een beeld van de toekomst en concentreert zich op hoofdlijnen en de lange termijn.

Kenmerken:

• Herkent in gebeurtenissen patronen, ziet verbanden en vooral ook verschillen tussen wat er op dit moment gebeurt en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan
• Wijst op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn
• Legt meer het accent bij de toekomstige mogelijkheden dan bij de problemen van vandaag
• Komt met aantrekkelijke en praktische strategische voorstellen
• Neemt afstand van dagelijkse problematiek, geeft de grote lijnen aan
• Heeft goed zicht op trends zoals ontwikkelingen in het beroep en op de arbeidsmarkt en ziet de consequenties daarvan voor het werk en voor de organisatie.

Besluitvaardigheid90%
Durf & Energie99%
Integriteit95%
Inlevingsvermogen85%
Communicatie80%
CREATIVITEIT
Sorg M.O.M. komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.

Kenmerken:

• Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen • Pakt vlug de kern van een zaak op • Stelt bestaande procedures ter discussie, komt met slimme alternatieven • Past bestaande concepten toe in andere dan daarvoor gebruikelijke situaties • Komt snel met nieuwe gezichtspunten, ideeën, oplossingen. • Kijkt over de grenzen van eigen beroep en organisatie • Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak
• Brengt veel ideën in bij het brainstormen • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor vertrouwde instrumenten • Past oplossingsmethoden toe uit andere werkterreinen• Heeft oog voor vormgeving en stijl

Adobe Photoshop95%
Adobe Illustrator60%
Huisstijl ontwerpen80%
Interieur inrichting80%
Portfolio
Bekijk hier mijn werk!

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. Neem hier een kijkje in wat ik creëer!

show me all
Copyright © 2016 Sorg Mom. All rights reserved.